Laboratoriyalar

   Kollecdə Mikrobiologiya, Farmakologiya, Kimya laboratoriyaları var: Mikrobiologiya və genetikanın əsasları, farmakologiya , üzvi və qeyri üzvi kimya fənlərinin tədrisində laboratoriyalardan istifadə olunur. Laboratoriyalar müasir avadanlıqlarla təchiz olunmuşdur. Fənlərin tədrisində laboratoryalardakı avadanlıqlardan istifadə olunmaqla dərsin keyfiyyəti yüksəldilir. Laboratoriya dərsləri laboratoriyalarda tədris olunur. Burda keçirilən mövzulara uyğun olaraq laborator müayinələr və reaksiyaların gedişi əyani surətdə tələbələrə göstərilir.

Bizi sosial şəbəkələrdə izləyin